Telegram - Телеграм Лого Clipart - Large Size Png Image - PikPng Підписуйтесь на наш телеграм канал  https://t.me/reicstcomua

Природа не знає вмирання, все, що їй відомо - це трансформація

Вернер фон Браун

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ створено з метою сприяння інтеграції науки і бізнесу, формування партнерських відносин між бізнесом та владою, пошуку нових інструментів управління соціально-економічними процесами в умовах трансформації суспільства та євроінтеграційних прагнень Української держави.

Основними напрямами нашої діяльності є:

- аналіз та оцінювання параметрів сучасних інноваційних зрушень у національній та світовій економіці;

- дослідження проблем соціально-економічних розвитку та виявлення його головних тенденцій;

- сприяння поширенню нових ідей та оприлюднення результатів наукових досліджень українських та іноземних вчених у галузі розвитку сучасних технологій, економіки, менеджменту, підприємництва, торгівлі, розвитку соціальної сфери, публічного управління, гуманітарного розвитку;

- розробка і впровадження наукових та освітніх проєктів;

- організація ефективної наукової взаємодії представників бізнес-структур, підприємств, установ та організацій різних форм власності зі світовою та національною науковою спільнотою (круглі столи, науково-практичні конференції, тематичні виставки, симпозіуми, конгреси, вебінари, майстер-класи, тренінги, дні відкритих дверей, дні кар’єри, науково-виробничі екскурсії, відкриті лекції та практикуми);

- інформування науково-педагогічних працівників, підприємців та студентів України про програми стажування у вищих навчальних закладах Європи, допомога у організації проходження стажування відповідно до вимог МОН України;

- громадське обговорення проектів міжнародних та вітчизняних нормативних актів, що регулюють соціально-економічні процеси, науково-технічну та інноваційну діяльність в Україні та за її межами;

- організація ефективної наукової співпраці під час проведення науково-дослідних робіт з актуальної для розвитку національної економіки та сфери публічного управління проблематики;

- наукове супроводження прийняття стратегічних інноваційних рішень на місцевому та національному рівні;

- видавнича діяльність (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК номер 7528, від 03.12.2021 р.): видання книг, монографійперіодичних видань;

 дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

- видання науково-практичних журналів;

організація участі в проведенні наукових досліджень у рамках чинних НДР;

- сприяння розвитку інноваційних трансформацій в економіці та бізнесі.

 З повагою і сподіванням на плідну наукову співпрацю, директор, доктор економічних наук, професор  Г.В. Старченко


Підпишиться на розсилку новин сайту!

E-Mail:

Способи оплати благодійного внеску

Публічна оферта про надання благодійного пожертвування