Стратегії економічного розвитку: держава, кластер, підприємство

Державний реєстраційний номер: 0121U111377

Назва роботи (укр)
Стратегії економічного розвитку: держава, кластер, підприємство

Назва роботи (англ)
Economic development strategies: state, cluster, enterprise

Мета роботи (укр)

Обґрунтування вибору і розробки стратегій економічного розвитку на національному, місцевому та мезоекономічному
рівні.

Мета роботи (англ)

Substantiation of the choice and development of economic development strategies at the national, local and mesoeconomic
levels.

Етапи виконання:

Початок 06.2021

Закінчення 06.2026