Актуальні проблеми сучасних трансформацій

Печать

Державний реєстраційний номер: 0121U111744

Назва роботи (укр)
Актуальні проблеми сучасних трансформацій

Назва роботи (англ)
Actual problems of modern transformations

Мета роботи (укр)

Розробка та обґрунтування візії сучасних трансформацій в глобальному середовищі.

Мета роботи (англ)

Development and substantiation of the vision of modern transformations in the global environment

Етапи виконання:

Початок 07.2021

Закінчення 07.2026