Методи і моделі управління інноваційним розвитком національної економіки

Печать

Державний реєстраційний номер: 0120U104121

Назва роботи (укр)
Методи і моделі управління інноваційним розвитком національної економіки

Назва роботи (англ)
Methods and models of managing the innovative development of the national economy

Мета роботи (укр)
Розробка теоретико-методологічних та науково-методичних засад управління інноваційним розвитком та обґрунтування
напрямів його удосконалення, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Мета роботи (англ)
Development of theoretical-methodological and scientific-methodological foundations of innovative development management.
Justification of the directions of its improvement, aimed at increasing the competitiveness of the national economy.

Етапи виконання:

Початок 07.2021

Закінчення 07.2026