Участь у НДР сприяє підвищенню рейтингу науковця

Розпочато роботу над новим науковим напрямом досліджень «Актуальні проблеми сучасних трансформацій».

Основна мета: розробка та обґрунтування візії сучасних трансформацій в глобальному середовищі.

Проєкт відкриває можливості для ініціювання нових наукових поглядів на процеси сучасних трансформацій, що, зокрема, сприятиме формуванню наукової підтримки розвитку держави в умовах сучасного турбулентного середовища.

20191029 1170 28 Feb 2014

Будь-яка наукова робота здійснюється в межах наукової теми, програми чи плану, оформленої відповідною НДР.

Науково-дослідна робота (НДР) – це один з напрямів діяльності, пов’язаний з проведенням досліджень. Результати такої роботи висвітлюються в наукових монографіях, статтях, тезах конференцій, звітах.

Участь у НДР є одним зі звітних показників науково-дослідної роботи наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів, а також магістрів.

Участь у НДР сприяє підвищенню рейтингу науковця.

Центр є виконавцем та співвиконавцем наукових тем за різними напрямами НДР.

Всі НДР Центру пройшли належну офіційну реєстрацію та мають відповідний номер державної реєстрації.

Учасники наукових заходів Центру мають змогу подати заявку на включення до реєстру учасників наукових тем, після позитивного розгляду заявки будуть внесені у звіт за відповідною НДР. Учасникам науково-дослідної роботи після включення до реєстру видається довідка.