Публічна оферта

Публічна оферта

про надання благодійного пожертвування (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам (учасникам) сайту громадської організації «НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», в мережі Інтернет: https://reicst.sgv.in.ua/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією громадської організації «НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» (код ЄДРПОУ 43855288), в особі Керівника організації Старченка Григорія Володимировича, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1.Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Статуту, Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

2.Предмет договору:

               Предметом    цього    договору    є    безоплатна    і    добровільна передача

Благодійником у власність Організації грошових коштів (безповоротної фінансової допомоги) бо інших цінностей, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3.Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати Благодійну пожертву на Статутні цілі.

4.Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5.Права та обов'язки Організації:

5.1. Організація має право:

– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов цього Договору;

- Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації та чинного законодавства України;

                 Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов'язана:

                 У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:

       Благодійник має право здійснювати Пожертви анонімно;

       Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

7.Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу.

8.Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

9.Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності зі статутними цілями діяльності Організації.

Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд відповідно до Статуту та законодавства України.

10. Умови повернення пожертв:

Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

Інша інформація надається Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

12. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

13. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Угоди про конфіденційність та Правилами сайту.

14. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації.

15. Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.