Колективна монографія на тему: “Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект” (2021 рік)

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас до участі у роботі групи авторів з підготовки колективної монографії на тему:

Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект

Монографія складатиметься з таких розділів:

Розділ 1. Роль педагогічного проєктування у реформуванні освіти.
Розділ 2. Педагогічне проєктування у дошкільній освіті.
Розділ 3. Педагогічне проєктування у загальній середній освіті.
Розділ 4. Педагогічне проєктування у позашкільній освіті.
Розділ 5. Педагогічне проєктування у професійній освіті.
Розділ 6. Педагогічне проєктування у вищій освіті.
Розділ 7. Управління педагогічним проєктуванням. 

Автори колективної монографії обов’язково отримують авторські примірники видання (електронний чи друкований за вибором автора).

Електронне видання буде розміщене за наступним посиланням

До участі у підготовці колективної монографії запрошуються практики, науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником. 

Матеріали приймаються українською, англійською мовами.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень у сфері сучасних трансформаційних перетворень в освіті. 
Монографія буде видана з присвоєнням їй УДК та номера ISBN, буде проіндексована в GoogleScholar. Вид видання – наукове, формат А5
Кількість співавторів – до трьох осіб.
Додатково повідомляємо вам, що публікація у колективній монографії зараховується до наукових публікацій, у яких висвітлюються основні результати дисертації згідно з п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України №167 від 06.03.2019 року «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», а також згідно з п. 2 Наказу МОН України №1220 від 23.09.2019 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки або участі в колективній монографії звертайтеся до контактної особи.


Контакти редколегії:
Тел.: + 38(0462)-921-914;
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Редакційна колегія колективної монографії:

Пушкарьова Тамара Олексіївна - головний редактор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН, засновник Академії інноваційного розвитку освіти;
Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора ДНУ ІМЗО МОН України;
Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор Миколаївського ІППО. 


Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу:

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контрольні дати:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії:

до 22 жовтня 2021 року (включно)

Відповідь про прийняття матеріалів:

протягом 3 днів після отримання матеріалів

Розсилка монографії:

30 листопада 2021 року

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

1. Заповнити он-лайн заявку.

2. Надіслати на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

матеріали для публікації.

3. Надіслати копію квитанції на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. про оплату. Реквізити на оплату направляються після отримання та прийняття матеріалів до друку.


Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 500 грн за 20 сторінок у разі вибору електронної версії видання; 800 грн. за 20 сторінок при виборі друкованого варіанту. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 20 грн. Вартість додаткового друкованого екземпляру монографії – 300 грн.  


 Вимоги до оформлення:

  • текст повинен представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
  • обсяг не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;
  • список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з чинним ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»);
  • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;
  • формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт, складові рисунку мають бути згруповані.

 Загальна структура статті:

  • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора(-ів); назва статті; анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
  • матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка);
  • список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку.

 З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись в:

- інформаційному листі;

- информационном письме;

- information letter.


 

Академія інноваційного розвитку освіти

(Київ, Україна)

http://www.airo.com.ua

 

 

 

за підтримки

Науково-освітнього інноваційного центру суспільних трансформацій

(Чернігів, Україна)

http://reicst.sgv.in.ua


Посилання на завантаження
Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект : кол. моногр. / за заг. ред. Пушкарьової Т.О. Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В.Т.», 2021. 124 с.