Logo_letters_Monograph_2022_12.png

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас до участі у роботі групи авторів з підготовки колективної монографії на тему:

«СТРАТЕГІЯ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СИНТЕЗ ПРАВОВИХ, ОСВІТНІХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ» (видання 2022 рік)

Монографія міститиме такі частини: 

1. Нові виклики та стратегічні вектори економічного розвитку.

2. Правові засади стратегічного управління сучасним розвитком України.

3. Трансформації в публічній сфері: інтеграція державного управління, влади, соціуму.

4. Освіта і наука: стратегічні партнерські програми розвитку, інтеграція у світовий освітній простір в умовах війни.

5. Орієнтири регіональних стратегій розвитку країни під час війни.

6. Науково-практичні засади підвищення національної безпеки.

7. Стратегічні пріоритети відновлення України під час війни.

8. Міжнародне партнерство в реалізації післявоєнної стратегії розвитку України.

Шановні колеги, дорогі друзі!

Logo letters web

Запрошуємо Вас до участі у роботі групи авторів з підготовки колективної монографії на тему:

“INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COOPERATION OF UKRAINE IN WARTIME

(МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ)”

Монографія міститиме такі частини: 

1. Економічне партнерство та співпраця у воєнний час.

 2. Правові аспекти розвитку в умовах воєнного стану.

 3. Трансформації в публічній сфері у воєнний період: державне управління, влада, соціум.

 4. Освіта і наука: партнерські програми розвитку, інтеграція у світовий освітній простір в умовах війни.

 5. Технологічна співпраця та інформаційна безпека в умовах воєнного стану. 

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас до участі у роботі групи авторів з підготовки колективної монографії на тему:

Парадигмальні виклики сучасного розвитку

Монографія складатиметься з таких розділів:

Розділ 1. Парадигмальні зрушення останнього тисячоліття.
Розділ 2. Сучасна парадигма права та публічного управління.
Розділ 3. Економічна динаміка сучасних трансформацій.
Розділ 4. Освітні парадигмальні зрушення.
Розділ 5. Технологічні та цифрові трансформації сучасності.

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас до участі у роботі групи авторів з підготовки колективної монографії на тему:

Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект

Монографія складатиметься з таких розділів:

Розділ 1. Роль педагогічного проєктування у реформуванні освіти.
Розділ 2. Педагогічне проєктування у дошкільній освіті.
Розділ 3. Педагогічне проєктування у загальній середній освіті.
Розділ 4. Педагогічне проєктування у позашкільній освіті.
Розділ 5. Педагогічне проєктування у професійній освіті.
Розділ 6. Педагогічне проєктування у вищій освіті.
Розділ 7. Управління педагогічним проєктуванням. 

Подкатегории

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МОНОГРАФІЯХ ПОТРІБНА

науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам кожні п’ять років, оскільки публікація у колективній монографії зараховується як пункт виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Відповідно до п. 36 Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365, «науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)»;

– здобувачам наукового ступеня доктора наук монографії (розділи у колективних монографіях) потрібні, оскільки належать до наукових публікацій, які відображають основні наукові результати докторської дисертації, з галузі науки, з якої підготовлено дисертацію (п.8 Кваліфікаційних вимог, визначених «Порядком присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, а також Вимог до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220);

здобувачам ступеня доктора філософії монографії (розділи у колективних монографіях) потрібні, оскільки наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов (п.8 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. №44);

офіційним опонентам та рецензентам наукових робіт, членам докторських рад оскільки для незалежності експертизи для захисту докторської дисертації повинні мати «наукові публікації з наукового напряму, за яким підготовлено докторську дисертацію здобувача, визначені МОН», у тому числі й монографії (п.13, п.15 «Порядку присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197);

- державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування за підготовку монографій нараховуються 0,2 кредити ЄКТС (п.4 «Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019);

конкурсантам для участі у конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок (Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2015  № 1287, серед показників очікуваних результатів (п.9.6 Додатку 1 Положення) зазначено монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за темою проекту українськими видавництвами.